Initiatieven kunnen een HOI project worden als deze aan de onderstaande voorwaarde voldoet.

Een HOI project is een in tijd en middelen begrensde activiteit waarbij we met verschillende mensen en organisaties samenwerken tot het vooraf vastgestelde doel is bereikt. Een project is dynamisch en kan in overleg tussentijds aangepast worden.