Het Ondernemers Initiatief

…zeg maar HOI!

HOI is ontstaan vanuit een passie voor het verbinden en verenigen van mensen & bedrijven en hun ideeën & initiatieven.

Door samen te werken en ontwikkelen is vaak sneller meer omzet groei en / of sociale impact te realiseren.

HOI ondersteunt & ontwikkelt initiatieven die succesvol samenwerken mogelijk maken.

HOI-Labels

We werken binnen HOI met een aantal labels waarbinnen initiatieven/ projecten dienen te vallen. Zo blijven focus en het beoogede resultaat optimaal gewaarborgd.


Regionaal en sociaal

Wij geloven in de kracht van regionaal verbinden en samenwerken. Ook wanneer dat niet direct voor de hand ligt zoals tussen commerciële bedrijven en sociaal maatschappelijke organisaties.


HOI in ‘steekwoorden’
stimuleert & ondersteunt

verbinding, samenwerken, netwerken, ondernemend gedrag, kennis delen, innovatie, MVO

faciliteert

netwerkbijeenkomsten, opleidingen & trainingen, met bemiddeling, werkruimte

ontwikkelt & participeert in

ondernemersnetwerken, besturen, bedrijven, projecten met maatschappelijke organisaties

Helder Open & Integer
ons DNA

We werken Helder, Open & Integer samen met leveranciers, partners, gebruikers & klanten. Bij een van de eerste gesprekken vragen we dan ook aan iedereen om akkoord te gaan met deze principes, ons DNA. 

Zo weten we zeker dat we qua werkwijze en wederzijdse verwachtingen op één lijn zitten en het staat symbool voor het onderling vertrouwen in een succesvolle samenwerking. 

Producten & diensten

Bruikbare ‘bewezen’ concepten en producten of diensten zetten we op onze ‘menukaart’. En daar kunnen we bij toekomstige vraagstukken uit putten om anderen te helpen.

actief verbinden

We zoeken altijd actief de verbinding tussen de verschillende HOI-labels en projecten om te kijken of ze elkaar onderling kunnen versterken.