HOI !
Staat voor  het Ondernemers Initiatief & WelZoWijs  …maar zeg maar HOI!  (da’s makkelijker)
HOI is een samenwerking tussen ervaren ondernemers met een gedeelde passie voor het verbinden en matchen van initiatieven en mensen & bedrijven.
Het is onze wens om door lokaal ondernemerschap te versterken ondernemers te laten groeien. En onze missie is om succesvol ondernemen en ondernemend werken mogelijk te maken, en wel voor iedereen die deze ambitie heeft.
Wij geloven in de toegevoegde waarde van samenwerken ook als dat niet direct voor de hand ligt zoals commerciële bedrijven met sociaal maatschappelijke organisaties. En wij investeren in de toekomst door jongeren een prominente rol te geven binnen verschillende projecten en in team HOI.
Om onze ambitieuze doelen te bereiken helpen we ondernemers, ondernemersverenigingen, lokale overheden en instanties door goed te matchen, mee te denken en advies te geven en door concrete oplossingen te bieden.
HOI stimuleert, ondersteunt en adviseert
verbinden, samenwerken, netwerken, kennis delen, kansen bieden, (mee)ontwikkelen, etc.  
Faciliteert
werkruimte, netwerkbijeenkomsten, opleidingen & trainen, etc.  
Ontwikkelt & participeert
in ondernemersnetwerken, besturen, bedrijven, projecten met maatschappelijke organisaties, etc. 

 
We werken Helder, Open & Integer samen met leveranciers, partners, gebruikers & klanten, intern & extern, persoon of bedrijf. Bij een van de eerste gesprekken vragen we dan ook aan iedereen om akkoord te gaan met deze principes, ons DNA.
Zo weten we zeker dat we qua werkwijze en wederzijdse verwachtingen op één lijn zitten en het staat symbool voor het onderling vertrouwen in een succesvolle samenwerking. (lekker duidelijk! ..houden we van ;-)) 
HOI – werkwijze  (voorbeeld typerend verloop in 5 stappen)
1) Tijdens een eerste spontaan gesprek of geplande (vervolg)afspraak zijn we vooral één en al oor en proberen goed te luisteren en met je mee denken.
2) Dan kijken we of en waarmee we je van dienst zouden kunnen zijn.
3) We koppelen onze ideeën en wat we zouden kunnen betekenen aan je terug.  Afhankelijk van je vraag kan dat dus een (eenmalig) advies, een selectie van onze producten & diensten, samenwerking in projectvorm zijn of we matchen of verwijzen je door.
4) In het geval dat we structureel een periode samen gaan werken zetten we dat in een plan. Dit is altijd maatwerk en hier maken we vooraf duidelijke afspraken over zodat ook hiervan weer het doel, tijdspad en onderlinge verwachtingen duidelijk zijn.
5) en aan de slag.. doen!
Dat klinkt best goed toch?
‘we want more’ !!
Meer keus
Van onze ‘menukaart’ met producten en diensten kunnen ondernemers, verenigingen, gemeenten en onderwijs & zorginstellingen en sociaal culturele instanties en dergelijke gebruik maken en toe passen binnen hun vereniging, bedrijf of instelling.
Meer verbinding
We zoeken altijd actief de verbinding tussen de verschillende groepen en projecten om te kijken of ze elkaar onderling kunnen versterken. Vanuit onze visie dat jongeren de toekomst en de toekomstige ondernemers zijn kijken we extra naar de mogelijkheden van samenwerkingen waarin jongeren een rol hebben.
Meer informatie
Kijk bij voorbeelden om een idee te krijgen van wat we zoal uitvoeren als HOI.