Projecten


Hieronder vind je de projecten die wij binnen het Ondernemersinitiatief ondersteunen. Wij ontwikkelen er een aantal in eigen beheer en ondersteunen projecten.
THINK VOLUNTEER Think Volunteer zet zich in om internationaal vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden met een positieve impact te motiveren en met negatieve impact tegengaan. Daar staat Think Volunteer voor. Studenten, tussenjaars en vrijwilligers krigen vaak niet de juiste voorbereiding en handvatten die ze nodig hebben om internationaal een positieve impact te leveren. Het Ondernemersinitiatief ondersteunt in 2021 en 2022 Think Volunteer met de volgende zaken – Meedenken hoe kun je meer met de zakelijke markt doen – Het begeleiden van jong talent door ondernemers – Hulp bij Fondswerving– Bestuurlijke ondersteuning Meer weten over neem dan een kijkje op Think Volunteer
LABEDE LabEde stimuleert creativiteit en ondernemerschap in Ede. Dit om het sociaal leefklimaat, innovatie en werkgelegenheid in Ede te versterken. Wij zijn een initiatief voor ondernemers. Vanuit deze grondslag werken wij. LABEDE werkt als een collecterende samenwerking. Alle partijen moeten er een voordeel bij hebben. Geen poespas maar doen. LabEde heeft de volgende speerpunten in 2021 – We willen jongeren kansen geven om hun creativiteit in te zetten voor samenwerking met overheid en bedrijfsleven – We zetten ons in voor meer samenhang tussen het sociaal domein en ondernemen – We helpen de verbinding tussen deelnemers uit de participatiewet en ondernemers te verbeteren – We jagen nieuwe samenwerkingen aan om ondernemen te versterken Wat doen jullie of deden jullie al?
 – Wij werken samen met Werkkracht in het project Participatiekoepel Ede – Wij werken samen met de Restore voor een nieuw project met Duurzaamheid – Wij gaan workshops aanbieden voor starters en studenten – Wij ondersteunen een initiatief voor Zelfstandige Proffesionals – Wij waren op de achtergrond betrokken bij een startup voor statushouders die samen met young proffesionals een confectie onderneming gestart – We gaven ruimte voor scholieren van het streek voor technasium opdrachten – We mochten huismeester zijn voor maatschappelijke organisaties en startups aan de Loevestein En verder? 
 LabEde start in maart met zijn campagne. Dan zie je ook meer projecten die we gaan versterken. De toegevoegde waarde? LabEde is een aanvulling op bestaande en nieuwe initiatieven. Wij staan voor samenwerking en samenhang. Wat er al is dat juist uitbouwen en versterken. Samenwerking tussen overheden, onderwijs, ondernemers en  ondernemersverenigingen is wat ons drijft. Met daarbij de juiste mix voor het stimuleren van creativiteit. Meer weten? LabEde zal zich in een ondernemende actie binnenkort meer gaan profileren in de gemeente Ede. Wil je vast meer weten over LabEde neem dan contact op met Joffrey, woordvoerder voor LabEde.

Praktijkfonds Upgrade 2021

HET PRAKTIJKFONDS Funding voor projecten voor jongeren Het Praktijkfonds levert een financiële bijdrage aan projecten voor studenten. In 2019 en 2020 werden er ruim 35 projecten ondersteunt. Nu in 2021 is het de doelstelling om het Praktijkfonds een zelfstandige stichting te laten worden. Het bedrijfsleven is de financier van het Praktijkfonds. Hierbij zijn er veel voordelen voor bedrijven die praktisch willen ondersteunen. 
Onder de noemer Upgrade 2021 is het Ondernemersinitiatief de aanjager om het Pratkijkfonds een stap verder te laten komen. 
Het Praktijkfonds kenmerkt zich als een  snel en praktisch fonds voor de 1e kleine financiering van projecten. Je kunt als student een aanvraag doen. 

Heb je vragen over het Praktijkfonds? Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de Upgrade 2021. Wil je een aanvraag doen verwijzen je graag door naar de site van het Praktijkfonds. 

Het Praktijkfonds is een concept bedacht en ontwikkeld door de Wereld van de Ondernemer en WelZoWijs. Deze laatste is per 1-02-2021 opgegaan in het Ondernemersinitiatief.
ZP ARNHEM Arnhem zit vol met zelfstandige professionals in alle soorten en maten, in uiteenlopende vakgebieden. Zij verdienen het om gezien te worden. De missie van ZP Arnhem is om zelfstandige professionals een platform te beiden om zichtbaar en vindbaar te worden en zijn. Daarnaast willen wij zelfstandig professionals met elkaar verbinden, zodat zij elkaar kunnen versterken. Daarnaast is de missie van ZP Arnhem om economische belangen van Zelfstandigen te vertegenwoordigen. Dit o.a. bij de Gemeente Arnhem. Het Ondernemersinitiatief is een van de initiatiefnemers van ZP Arnhem. In 2021 leveren wij een bestuurlijke bijdrage en supporten dit waar de vraag is. Daarnaast zetten wij ZP Arnhem in als voorbeeld om in andere gemeentes meer te doen voor de bewust zelfstandige proffesional. Meer weten over ZP – Arnhem? Neem dan een kijkje op de website van ZP – Arnhem
ROSMALEN– ZORG EN BEDRIJFSLEVEN In Rosmalen zet samen met medewerkers uit de zorg een actie in touw om de verbinding tussen een grote zorginstelling en het bedrijfsleven te versterken. Doelstelling is voor beidde partijen een win-win situatie te creeren. Dit project draagt bij aan meer aanbod voor bewoners van de zorginstelling. HOI is de aanjager van dit initiatief. 
Begin maart start dit initiatief. 

Meer weten over dit initiatief, neem dan contact op met Bernhard.
BEDRIJFSLEVEN EN BEROEPSONDERWIJS Het Ondernemersinitiatief start in 2021 een Spin-off. Dit speciaal om het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs nader met elkaar te verbinden. Deze Spin-off is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek die wij deden voor het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.  

De Spin-off gaat invulling geven om tools te ontwikkelen waarbij de kloof tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs wordt verkleint. Wij benaderen deze uitdaging vanuit de context van het bedrijfsleven. De meeste samenwerkingen worden vanuit het onderwijs benaderd. 
Onder de werknaam Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs wordt er een haalbaarheidsscan thans uitgevoerd. Hierna volgt de pilotfase. Een passende naam volgt dan vanzelfsprekend ook. 

De Spin-off is georganiseerd als een projectconsortium met ondernemers die affiniteit hebben met het beroepsonderwijs als basis. Dit samen met onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen. De Spin-off heeft de volgende speerpunten – Het bieden van passende producten voor ondernemers – Het voeren van experimenten met ROC’s om meer in projecten te doen met het bedrijfsleven – Studenten van het Beroepsonderwijs betrekken in de uitvoering – Het ondersteunen van initiatieven van Docenten 
– Inspelen op helaas noodzakelijke onderwerpen die er door de overheid te weinig worden genomen De toegevoegde waarde? De Spin-off herbergt een aantal juweeltjes die echt gaan bijdragen aan een beter lokaal ondernemersklimaat. Het Midden en Kleinbedrijf staat te springen om goede mensen. De werelden van onderwijs, overheden en ondernemen versterken. Vanuit het bedrijfsleven! Meer weten? De Spin-Off is een initiatief van ondernemers en Het Ondernemersnemersinitiatief. Ons Team van WelZoWijs helpt met de uitvoering van deze case. Wil je meer weten laat het ons weten.